Adnoddau dysgu cyfnod sylfaen

Sep 04,  · Cyfres o adnoddau sydd yn cefnogi’r Cyfnod Sylfaen yr ydym yn ychwanegu atynt yn rebelalliancerecordings.com: Ngfl Cymru. Adnoddau Addysg Cyfnod Sylfaen Gweithdai Treftadaeth Byd Rydyn ni wrthi’n datblygu nifer o adnoddau addysgol yn llawn gweithgareddau sydd wedi’u bwriadu i helpu i addysgu agweddu ar y Cwricwlwm Cenedlaethol, wedi’u hysbrydoli gan safleoedd Cadw, boed yn yr ystafell ddosbarth neu i’w defnyddio wrth ymweld ag un o’n henebion. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach. Dysgwch mwy am gwcis. Iawn. English.

Adnoddau dysgu cyfnod sylfaen

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach. Dysgwch mwy am gwcis. Iawn. English. Dyma ein portffolio o adnoddau a gemau rhyngweithiol rhad ac am ddim - oll wedi'u cynllunio'n a'u hadeiladu'n fewnol yng Nghanolfan Peniarth. Creates Welsh medium and bilingual resources for primary, secondary, and further education in Wales, all of which are in direct response to national frameworks. Casgliad o adnoddau i’ch helpu i ddarparu’r Cyfnod Sylfaen. Casgliad o adnoddau i’ch helpu i ddarparu’r Cyfnod Sylfaen. Dysgu Cymru. Codi safonau gyda'n gilydd. Cysylltu â ni. Y Cyfnod Sylfaen llawlyfr dysgu yn yr awyr agored 28 Aws Canllawiau. Addysgeg Dysgu ac Addysgu. Adnoddau Addysg Cyfnod Sylfaen Gweithdai Treftadaeth Byd Rydyn ni wrthi’n datblygu nifer o adnoddau addysgol yn llawn gweithgareddau sydd wedi’u bwriadu i helpu i addysgu agweddu ar y Cwricwlwm Cenedlaethol, wedi’u hysbrydoli gan safleoedd Cadw, boed yn yr ystafell ddosbarth neu i’w defnyddio wrth ymweld ag un o’n henebion. Yn cynnwys y Cyfnod Sylfaen, llythrennedd a rhifedd a diwygio’r cwricwlwm. Cynhwysiant ac anghenion addysgol arbennig. Yn cynnwys cymorth i ddysgwyr, anabledd corfforol a dysgwyr mwy abl a thalentog. Datblygu'r gweithlu. Yn cynnwys dysgu proffesiynol, recriwtio a safonau perfformiad. Lles. Yn cynnwys diogelu, ffitrwydd ac iechyd a diogelwch.Anghenion Dysgu Ychwanegol teaching resources for Cymru / Wales. Created for teachers, by teachers! Professional Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase teaching resources. Pecyn Adnoddau. More languages. Pecyn rhagorol sy'n cynnwys. Anghenion Dysgu Ychwanegol teaching resources for Cymru / Wales. Professional Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase teaching resources. Crac a Thrist Cardiau Didoli - Adnoddau Anghenion Arbennig Cyfnod Sylfaen, Foundation Phase. Anghenion Dysgu Ychwanegol teaching resources for Cymru / Wales. Created for teachers, by teachers! Professional Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase teaching resources. Pecyn Adnoddau Disgiau Emosiynau. More languages. Cyfnod Sylfaen; Foundation Phase . Cardiau Fflach - Adnoddau Cymraeg 2il Iaith. Adnoddau addysgu Cymraeg 2il iaith. Show more. Cardiau. Dysgu Trwy Daearyddiaeth (Welsh only) Aggregated. 0 Stars. A welsh medium resource containing a series of interactive activities supporting WJEC Geography .

see the video

Fake News, Human Rights and Access to Justice - Adam Wagner, time: 45:18
Tags:Pool live tour hacks,Quando volano le cicogne,Razend carry slee film en,Hasni gaa rjal li kayen

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 2